Szakmai etika

A mediátort szigorú szakmai etikai szabályok kötik. A részletes etikai kódexet megtalálja az MKDSZ és az OME honlapján, mindkét intézmény/szervezet linkje elérhető honlapomról. Ettől függetlenül kiemelnék egy-két fontosabb szabályt:

1./ a mediátor nem képviselője a feleknek, független tőlük, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat határoz meg a közvetítésről szóló törvény.

2./ a mediátort szigorú titoktartásra kötelezett, az ügy érdeméről nem nyilatkozhat, hacsak a felek írásban nem adnak felmentést e szigorú szabály alól.

3./ a díjazáson és a költségeinek (utazás, szállás) megtérítésén kívül más juttatást nem fogadhat el,

4./ amennyiben a mediációs megállapodással lezárt ügyben valamelyik fél bírósághoz fordulna, akkor az ügyben eljáró mediátor tanúként nem idézhető meg,