Lobbi

Mi a lobbizás?

A lobbizás kifejezés az angol lobby szóból származik, ami előteret, hallt jelent. Az Egyesült Államokban széles körben elterjedt legenda szerint a kifejezést Ulysses Grant elnökségének idejéből származik: a történet szerint az elnök szívesen múlatta idejét a washingtoni Willard Hotel halljában, ahol szivarozás és brandy ivás közben meg lehetett környékezni. Jesse Sheidlower, az Oxford English Dictionary szerkesztője szerint azonban a kifejezés már az előtt is létezett, hogy Grantet 1869-ben elnökké választották. Igeként először az 1830-as években, Ohióban írták le, de már a 19. század elejétől úgy hivatkoztak a lobbyra, mint ahol befolyásolni lehet a politikusokat.

Sajnos, nálunk a lobbinak az elmúlt évek alatt kialakult egy pejoratív értelmezése, „áthallása”, amely tulajdonképpen a kijárást, a kapcsolatokra épülő, néha a korrupciót is magába foglaló folyamatot jelenti.

Ezen próbáltak segíteni a törvényalkotók, amikor elfogadták a lobbi törvényt. Vannak a társadalomnak olyan csoportjai, amelyek érdekeit egyetlen, a parlamentbe bejutott párt sem tudja megjeleníteni, ezért szükség lehet arra, hogy ezek az érdekcsoportok lobbistát bízzanak meg érdekeik képviseletével. Ez történhet az országgyűlésben, de történhet az önkormányzati rendeletek megalkotása során is. Ennek a folyamatnak mindenképpen átláthatónak kell lennie. Ennek megfelelően a lobbista minden negyedévben jelentést kell, hogy készítsen az Igazságügyi Hivatalnak (IH) arról, hogy milyen megbízások alapján, milyen jogalkotó szerveket keresett meg, kikkel tárgyalt. Ezt az IH kontrolálja a közigazgatás szervezetén belül. A lobbisták jelentései az interneten, az IH honlapján megtalálhatók.

Úgy gondolom, hogy akkor is szükség lehet lobbistára, amikor a mindenkori kormány nem folytat párbeszédet a nagy érdekképviseletekkel, a civil szervezetekkel.

Véleményem szerint lobbizásnak igen is van létjogosultsága a pénzért megvehető előnyökkel és a kijárással szemben.

Amennyiben többet szeretne tudni a mediációról, a békéltetésről, a döntőbíráskodásról, a lobbi lényegéről szívesen beszélgetek Önnel (minden elkötelezettség nélkül) egy jó kávé mellett. Hívjon fel a kapcsolat linknél megadott számon.

TÁJÉKOZTATÓ A LOBBITÖRVÉNY HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

A Központi Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint a lobbisták és lobbiszervezetek nyilvántartását vezető szerv ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy 2010. november 22-én az Országgyűlés elfogadta, 2010. november 29-én pedig a Magyar Közlönyben kihirdette a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényt, melynek 19. § b) pontja 2011. január 1. napjával hatályon kívül helyezi a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: lobbitörvényt).

A lobbitörvény – 2006. szeptember 1-jei hatályba lépése óta – nem váltotta be a gyakorlatban az alkalmazásához fűzött reményeket. Erre tekintettel döntött úgy az Országgyűlés, hogy 2011. január 1. napjától a lobbitörvényben szabályozott eljárás szerint lobbitevékenység folytatására nincs lehetőség.

 

A 2010. évi CXXXI. törvény 20. § (1) bekezdése értelmében a lobbistáknak és a lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntést hozó szerveknek a lobbitörvény szerinti, 2010. utolsó negyedévére vonatkozó tájékoztatót 2011. január 31-éig kell eljuttatniuk a Hivatalnak, amely azt 2011. február 15-éig közzéteszi. A közzétett tájékoztatók 2014. január 1-jéig elérhetők maradnak. Ezúton is kérjük a Tisztelt Lobbistákat, hogy az utolsó negyedéves tájékoztató megküldésével egyidejűleg szíveskedjenek lobbiigazolványukat is leadni a Hivatalnak!

A Hivatal a 2010. évi CXXXI. törvény 20. § (3) bekezdése alapján a lobbitörvény szerinti nyilvántartást 2011. január 1-jével lezárja, a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokat megszünteti, a folyamatban lévő bírságolási eljárásokat azonban lefolytatja. A nyilvántartásban foglalt adatokat a Hivatal 2014. január 1. napján fogja törölni.

Amennyiben további kérdéseik lennének a lobbitörvény hatályon kívül helyezésével kapcsolatban, kérjük, hívják bizalommal Kovácsné dr. Széki Alettát, a Hivatal Igazgatási és Jogi Önálló Osztályának munkatársát az (1) 371-8939 (1) 371-8939 telefonszámon.