„Az emberiség története nem más, mint a konfliktusok története”


kep10Nincsen élet konfliktus nélkül! Az emberi élet alapvető tapasztalata a konfliktus.

Köszöntöm Önt honlapomon. Dr. Gulyás Kálmán vagyok mediátor és lobbista. Örülök, hogy rám talált a világhálón.

Konfliktuskezeléssel (közvetítés, döntőbíráskodás), lobbizással, tanácsadással és amennyiben igény van rá, akkor tárgyalásvezetéssel foglalkozom. Konfliktuskezelésben és tárgyalásvezetésben több mint 25 éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezem.

A tapasztalatot és a gyakorlatot az Országos Érdekegyeztető Tanács titkáraként és Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat, alapító tagjaként, mint az intézmény első igazgatója szereztem. A gyakorlat mellett az elmúlt húsz év során megismertem az USA, Egyesült Királyság, Belgium, Franciaország hasonló intézményeinek működését és ezekben az országokban többször is részt vettem tréningeken. Itthon barátaimmal, mediátor kollégáimmal 2000-ben megalapítottuk az Országos Mediációs Egyesületet, amelynek azóta is tagja és elnöke vagyok. Magamról a „Bemutatkozás” link alatt írok részletesebben.

Mi a konfliktus? Mi a mediáció? Mi a békéltetés? Mi a döntőbíráskodás? Mi a lobbizás? Mi a tárgyalásvezetés?

Ezekről több kiváló kollégám is a saját honlapján tudományos fejtegetésekbe bonyolódik, kezdik a szavak, kifejezések etimológiai boncolgatásával. Lehet így is, de meggyőződésem, hogy mind a közvetítés, mind a lobbizás elsősorban gyakorlat, eljárás, technika. Természetesen mindkét foglalkozás igényel elméleti megalapozottságot, készséget. Amennyiben a fenti kérdésekre választ szeretne kapni, akkor szívesen látom azokon az előadásaimon, amelyeket egyetemeken, főiskolákon tartok. Ezek időpontjáról honlapomon tud tájékozódni.

Itt és most Önnek azokat a tudásokat, képességeket kínálom, amivel én rendelkezem, mert szeretnék segíteni a konfliktusainak megoldásában a közvetítés, békéltetés technikájával, eljárásaival.

A lobbizással pedig az érdekét szeretném eljuttatni a döntéshozókhoz, parlamenti és önkormányzati képviselőkhöz.

Az alábbi ügyek megoldásában ajánlok segítséget:

  • munkaügyi (munkáltató és munkavállaló, szakszervezet és munkáltató közötti) viták rendezésében, sztrájk előtti egyeztetések, bértárgyalások, kollektív szerződések
    módosítása és kötése esetében,
  • üzleti, gazdasági ügyekben, tulajdonostársak vitájában, szervezetek közötti érdekütközések rendezésében és
  • minden más ügyben, amelyben a közvetítésről szóló törvény lehetővé teszi a mediációt.
  • családi konfliktusok megoldásában például: válással kapcsolatos, a Ptk. 4. könyvében biztosított lehetőségek keretei közötti megegyezések létrehozásában,
  • tanácsadás munkahelyi, szervezeten belüli, szervezetek közötti konfliktusok rendezésében,

Ön felteheti azt a kérdést, hogy miért pont engem válasszon közvetítőként konfliktusainak rendezéséhez?

Azért mert:

1./ közel húsz éve foglalkozom konfliktuskezeléssel, elméleti és gyakorlati tapasztalataim számottevőek,

2./ gyorsan dolgozom, a törvény adta időkereten belül végzem a munkámat,

3./ megkíméli önmagát a hosszadalmas bírósági eljárástól, óvja egészségét, mert a konfliktusból adódó stressz rövidebb idő alatt megszűnik,

4./ bennem megbízhat, a rám bízott bizalmas információkat megőrzöm,

5./ végezetül, azért, mert a mediációs eljárás jelentősen olcsóbb, mint egy hosszadalmas bírósági procedúra.

Amennyiben többet szeretne tudni a mediációról, a békéltetésről, a döntőbíráskodásról, a lobbi lényegérő, szívesen beszélgetek Önnel (minden elkötelezettség nélkül) egy jó kávé mellett.
Hívjon fel a Kapcsolat linknél megadott számon.